Z powodu remontu dwu mostów ponad półtorakilometrowy odcinek trasy zamknięto w poniedziałek na dwa i pół miesiąca - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Reklama

Na czas remontu ruch samochodowy na głównej trasie do Zakopanego prowadzony będzie drogami gminnymi przez Biały Dunajec i Poronin oraz fragmentem drogi wojewódzkiej.

Mosty na potokach Dorulowy i Skupinów zostały podmyte i uszkodzone w czasie ubiegłorocznej powodzi.

Prace remontowe będą polegały na wymianie płyt pomostu oraz wyremontowaniu przyczółków. Wymienione zostaną też barierki, krawężniki i chodniki oraz nawierzchnia między mostami.

Koszt inwestycji wynosi ok. 3 mln zł, pieniądze pochodzą ze środków na usuwanie skutków powodzi.