Potwierdzi więc, że pracownik miał czas wolny i wykonywał inne czynności lub pozostawał w gotowości do pracy. Takie zmiany przewiduje ustawa z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawa o transporcie drogowym, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 168, poz. 1005.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 30 sierpnia 2011 r. Obecnie właściciele firm transportowych wydają zaświadczenia dotyczące czasu wolnego kierowcy, w przypadku gdy np. przebywał on na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym lub prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania ustawy o czasie pracy kierowców.