Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski podlega akcyzie. Aby jej uniknąć, podatnicy przed sprowadzeniem auta dokonują czasowych przeróbek, np. montują kratę za przednim rzędem siedzeń. W rezultacie uzyskuje ono status ciężarowego, co potwierdza zaświadczenie zagranicznej stacji kontroli pojazdów. Na tej podstawie wydział komunikacji rejestruje pojazd bez akcyzy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21764/11) poinformowało, że proceder ten znany jest organom Służby Celnej, a nieprawidłowości w deklarowaniu akcyzy znalazły się w grupie priorytetowych obszarów ryzyka, na które ukierunkowane są kontrole w 2011 r.

Resort nawiązał też współpracę z lokalnymi organami komunikacji w urzędach miast i starostwach powiatowych oraz pozyskał dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, na podstawie których organy Służby Celnej dokonują weryfikacji pojazdów pod kątem ryzyka ich nieopodatkowania. Jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że pojazdy te nie spełniają kryteriów zakwalifikowania ich jako samochody ciężarowe, organy Służby Celnej wszczynają czynności sprawdzające lub kontrole oraz postępowania podatkowe, w wyniku których może zostać określona należna akcyza. Przeznaczenie poszczególnych pojazdów jest również weryfikowane u generalnych dilerów samochodów na Polskę.

W wyniku wszystkich podejmowanych przez Służbę Celną działań gromadzone są materiały, które po przeprowadzeniu analizy pozwalają na bezpośrednie wszczęcie postępowania podatkowego bez konieczności przeprowadzania kontroli podatkowej. Niezależnie od tego w 2009 roku przeprowadzono 134 kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości deklarowania akcyzy w obrocie samochodami osobowymi, a w 2010 roku przeprowadzono 149 takich kontroli.

Z danych MF wynika, że od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2010 r. zostało zakończonych 1056 postępowań podatkowych, które zasiliły budżet kwotą 2 107 604 zł.

Ważne!

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi: 18,6 proc. podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych – oraz 3,1 proc. podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych