Wojna płci za kółkiem trwa! Ona i on mają wady i zalety - policja wypisała grzechy Polek i Polaków za kierownicą. Jak wygląda "statystyczny portret" przestępcy drogowego? Oto co mówią statystyki drogówki...

Reklama
policja.pl

W 2010 roku zarzuty popełnienia przestępstw drogowych usłyszało 150 399 podejrzanych. Zdecydowaną większość z nich stanowili mężczyźni - 95,8 proc. Liczba kobiet podejrzanych o takie przestępstwa wyniosła 6328, co stanowi 4,2 proc. ogółu podejrzanych.

Najczęściej zdarzającymi się przestępstwami z kategorii tzw. przestępstw drogowych są: prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości ( art. 178 a par. 1 i 2 kodeksu karnego) oraz spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 par. 1 i 2 kodeksu karnego).

Newspix / Pawel Ulatowski

W poszczególnych najważniejszych kategoriach tzw. przestępstw drogowych wygląda to następująco:

- prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (Art. 178 a par. 1 k.k.) - 76 747 to liczna podejrzanych mężczyzn (96,3 proc), kobiet podejrzanych o taki występek jest 2840 (3,7 proc.)- prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu - w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (Art. 178 a par. 2 k.k.) - 56 069 to liczna podejrzanych mężczyzn (97,3 proc). 1444 - to liczba pań podejrzanych o taki występek (2,6 proc.)

- spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu (Art. 177 pa. 1 k.k.) - mężczyźni - 9277 mężczyzn (80,5 proc.); kobiety - 1810 (19,5 proc.).

- spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu (Art. 177 par. 2 k.k.) - 1631 to liczna podejrzanych mężczyzn (88,7 proc), kobiet podejrzanych o taki występek jest 184 (11,3 proc.)

Inne

Niewątpliwą ciekawostką jest też fakt, że stosunkowo dużo przestępstw drogowych jest popełnianych na wsi - prawie 46 proc., chociaż dla ogółu przestępstw odsetek tych popełnianych na wsi wynosi - 21,1 proc.

Policja podkreśla, że przestępstwa drogowe dość często popełniane są w warunkach recydywy - na 150 399 podejrzanych o takie przestępstwa, aż 34 026 (tj. 22,6 proc. ) było wcześniej karanych za podobne przestępstwa, a 16 110 (tj. 10,7 proc.) - było karanych za inne przestępstwa.

440 podejrzanych było tymczasowo aresztowanych, choć w przypadku 128 areszt tymczasowy został uchylony.

Reklama

Policjanci podają też liczby podejrzanych ze względu na to kim są lub co robią w życiu Polacy. I tak wśród podejrzanych było: 4832 uczniów, 1301 studentów, 59 015 zatrudnionych legalnie i 1194 zatrudnionych nielegalnie, 7166 prowadzących własne gospodarstwo rolne oraz 15 059 rencistów i emerytów.

Shutterstock