Według niej, GM złoży takie oświadczenie w poniedziałek przy okazji prezentacji swych wyników za III kwartał. Spłacanie ma się odbywać w tempie miliarda dolarów co kwartał.

Reklama

By uchronić koncern przed bankructwem, rząd USA wsparł go kwotą ponad 50 mld dolarów, z czego na kredyt przypadło tylko 6,7 mld. W zamian za tę pomoc skarb państwa przejął większościowy udział 60 proc. akcji GM.

Jak zaznacza "Wall Street Journal", na spłatę kredytu mogą zostać przeznaczone środki z konta powierniczego, które gromadzi przeznaczone dla GM fundusze państwowe. Obecnie znajduje się tam jeszcze 13,4 mld dolarów. Zgodnie z warunkami porozumienia kredytowego, GM może regulować swe zobowiązania również pieniędzmi otrzymanymi od rządu.