GreenWay zmianę cennika tłumaczy ponad 100 proc. wzrostem cen rynkowych energii elektrycznej w ciągu ostatniego roku, wzrostem opłat za dystrybucję energii oraz wysoką inflacją skutkującą wzrostem pozostałych kosztów. O ile będzie drożej?

Reklama

Średni wzrost cen za kilowatogodzinę dostarczanej akumulatora auta energii wyniesie 16 proc., natomiast opłat abonamentowych w programach cenowych Energia Plus i Max - 14 proc. Firma podkreśla, że mimo wzrostu opłat utrzyma najniższą na polskim rynku cenę za 1 kWh ładowania samochodu w abonamentach Energia Plus i Max.

Nowy cennik ładowania samochodów elektrycznych

Nowy cennik ładowania na stacjach GreenWay, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku:
Ładowanie wielokrotne
Plany cenowe Plan korzystnych cen Plan korzystnych cen Plan standardowy Ładowanie jednorazowe
Energia MAX Energia PLUS Energia STANDARD
Stawki za kWh:
AC 1,02 zł 1,15 zł 1,28 zł 1,49 zł
DC ≤ 100 kW 1,37 zł 1,62 zł 2,09 zł 2,247 zł
DC > 100 kW 1,58 zł 1,84 zł 2,30 zł 2,73 zł
Miesięczna opłata 85,36 zł 29,87 zł - -
Reklama

Wyższe opłaty za blokowanie stacji

GreenWay przy okazji zmiany kosztów upraszcza strukturę cennika za ładowanie w zależności od mocy stacji. Opłaty będą określone dla trzech kategorii: dla stacji AC, stacji DC o mocy mniejszej lub równej 100 kW, oraz stacji DC o mocy wyższej niż 100 kW.
Ważną zmianą, jest podniesienie opłat za czas postoju samochodu przy stacji ładowania po przekroczeniu limitu bezpłatnych minut na stacjach AC (do 180 minut bez opłaty) oraz ujednolicenie tego limitu na stacjach DC dla wszystkich planów cenowych (60 minut, a po przekroczeniu tego czasu stawka to 0,34 zł/minutę). W ten sposób GW chce walczyć z kierowcami, którzy blokują miejsca postojowe przy stacjach.
GreenWay - ładowarka samochodów elektrycznych / GreenWay