Samorządy, które zawarły porozumienie, reprezentują niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce.

Reklama

Pod auspicjami Związku Miast Polskich stworzono wspólnotę, która będzie kształtować zasady dotyczące branży elektromobilności w całej Polsce. Rozwój tego sektora jest jednym z celów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej niedawno przez Radę Ministrów.