Maciej Krzysztoszek z KNF wyjaśnia, że na rynku zbyt często zdarzały się nieterminowe wypłaty odszkodowań, ich zaniżanie lub odmowa wypłaty. Zalecenia dotyczą między innymi pokrywania kosztów zakupu nowych części zamiennych do pojazdów, bo zdarzało się, że ubezpieczyciel płacił za stare, argumentując, że właśnie takie uległy zniszczeniu podczas wypadku drogowego.

Reklama

Drożeje obowiązkowe ubezpieczenie OC

Maciej Krzysztoszek dodaje, że członkowie KNF mają świadomość, że zmiana może uderzyć kierowców po kieszeni. Podkreśla jednak, że najważniejsze, żeby świadczenia były wypłacane terminowo, bez nieprawidłowości narażających ubezpieczonych na straty.

Na wprowadzenie w życie rekomendacji Komisji firmy ubezpieczeniowe mają czas do końca marca 2015 roku.