Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra spraw wewnętrznych w sprawie oznakowania fotoradarów...

Reklama

RPO przypomina, że od 28 czerwca 2011 r., kiedy zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 133, poz. 772), obudowy fotoradarów powinny być żółte, a z dróg miały zniknąć wszystkie atrapy takich urządzeń.

Tymczasem kierowcy skarżą się do RPO na przypadki, kiedy do nieoznaczonych odpowiednio atrap instalowane są urządzenia rejestrujące.

Newspix / TOMASZ RYTYCH

- Skargi na nieodpowiednio zainstalowane fotoradary oraz sposób ich oznakowania powtarzają się. Nie prowadzimy przy tym rozróżnienia, czy chodzi o urządzenia, które leżą w gestii Inspekcji Transportu Drogowego czy Straży Miejskich - mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z biura RPO.

- Dlatego chcemy, by MSW sprawdziło, czy takie uchybienia mają miejsce, czy obowiązujące przepisy są respektowane - dodaje Kolendowska-Matejczuk.

- Ze wstępnych ustaleń, jakie uzyskaliśmy od policji, wynika, że straże miejskie nie stosują atrap - mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW.