Inwestycja A2 z Nowego Tomyśla do Świecka przyciągnęła wielu renomowanych inwestorów. Szefom Autostrady Wielkopolskiej II – spółki powołanej w celu budowy i eksploatacji tego odcinka autostrady – udało się namówić do współpracy Europejski Bank Inwestycyjny. Radzie dyrektorów EBI tak spodobał się polski projekt, że wyasygnowała gigantyczne pieniądze na jego realizację – aż 1 mld euro. Około 26 proc., czyli ok. 400 mln euro, finansowanych jest z kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych, a 12 proc. (186 mln euro) pokrył koncesjonariusz.

Trasa, na którą wjadą samochody, powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Według tej koncepcji, państwo ma wpływ na stawki za przejazd, ale dług na budowę zaciągnięty przez koncesjonariusza obciąża budżet, ponieważ jego spłatę gwarantuje Skarb Państwa. W zamian za zarządzanie i utrzymywanie trasy do 2037 r. Autostrada Wielkopolska II będzie otrzymywać z rządowego Krajowego Funduszu Drogowego wynagrodzenie, przy czym na jego wysokość nie ma wpływu liczba aut korzystających z trasy.

Eksperci przyznają, że realizacja projektów infrastrukturalnych w systemie PPP daje, dzięki zaangażowaniu inwestorów prywatnych, szanse na znaczne zwiększenie efektywności inwestycji. – Ich budowa przebiegała bez opóźnień i nieprawidłowości. To nie przypadek – mówi Adrian Furgalski, ekspert w branży infrastrukturalnej.

Analitycy twierdzą, że partnerstwo publiczno-prywatne może być jedną z największych szans na finansowanie budowy autostrad w najbliższych latach. – PPP będą sprzyjały słaba kondycja finansów publicznych i zmniejszenie napływu środków unijnych na infrastrukturę – mówi Wadim Kurpias z CMS Cameron McKenna.

PPP najbardziej upowszechniło się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz w Portugalii. W Wielkiej Brytanii projekty realizowane w ramach PPP stanowią ok. 15 proc. wszystkich infrastrukturalnych inwestycji publicznych. W latach 2000 – 2009 łączna wartość projektów PPP w Europie wyniosła średnio około 20 mld euro rocznie.

A2 z Nowego Tomyśla do Świecka to drugi koncesyjny odcinek trasy wybudowany przez Autostradę Wielkopolską. Wcześniej spółka wybudowała ponad 140-km fragment drogi z Konina do Nowego Tomyśla. Tym samym koncesyjna A2 wynosi dziś blisko 250 km.

Więcej na www.forsal.pl