Przypominamy, że 19 stycznia 2013 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), w ramach których wszystkie nowe prawa jazdy wydawane od 2013 roku są terminowe. Najdłuższy okres, na jaki mogą być wydane to 15 lat. Dotyczy to wyłącznie osób, które nie mają problemów ze zdrowiem. W innych przypadkach trzeba się liczyć ze znacznym skróceniem terminu ważności dokumentu. Wprowadzone wówczas regulacje nałożyły też obowiązek wymiany dokumentów dla posiadaczy bezterminowych praw jazdy wydanych przed wejściem w życie Ustawy. Ponieważ temat wraca jak bumerang, przypominamy, kiedy i na jakich zasadach trzeba to zrobić.

Reklama

Bezterminowe prawo jazdy – terminy wymiany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami proces wymiany bezterminowych praw jazdy rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do roku 18 stycznia 2033. W tym czasie należy zgłosić się do właściwego urzędu i obowiązkowo wymienić dokument. Po 2033 roku wszystkie prawa jazdy będą już mieć termin ważności – maksymalnie 15 lat.

Bezterminowe prawo jazdy – wniosek o wymianę, opłaty

Reklama

Procedura wymiany jest stosunkowo prosta. Wystarczy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu we właściwych urzędzie. Dla mieszkańców miast na prawie powiatu jest to urząd miasta, dla pozostałych – starostwo powiatowe. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie wniosek o wymianę składa się w urzędzie dzielnicy. Formularz wniosku można pobrać ze strony obywatel.gov.pl lub w miejscowym urzędzie. Warto wiedzieć, że wniosek można złożyć także przez internet za pośrednictwem portalu ePUAP.gov.pl.

Media

Opłata za złożenie wniosku wynosi 100 zł plus 50 gr. opłaty ewidencyjnej.

Bezterminowe prawo jazdy – wymagane dokumenty

Do prawidłowego złożenia wniosku o wymianę należy skompletować następujące dokumenty:

  • formularz wniosku,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy,
  • aktualne zdjęcie – wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
  • dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy – paszport lub kartę pobytu,
  • orzeczenie lekarskie (jeśli wymagane),
  • oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).

Przepisy przewidują, że w przypadku bezterminowego prawa jazdy na kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, nie będzie potrzeby dostarczania zaświadczenia lekarskiego, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne.

Ważne badania muszą mieć natomiast osoby, które mają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (wtedy dokument jest ważny przez 5 lat i co 5 lat trzeba zadbać o przedłużenie prawa jazdy).

Prawo jazdy – wymiana w jakich sytuacjach

Poza obowiązkową wymianą bezterminowych praw jazdy, wniosek o nowe prawo jazdy należy złożyć również w sytuacji, gdy:

  • upłynął termin ważności dokumentu,
  • upłynął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy,
  • posiadacz zmienił nazwisko (np. po ślubie),
  • dokument został zgubiony lub zniszczony.

Na wydanie nowego dokumentu czeka się do 9 dni od złożenia wniosku, choć w wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy. Logując się na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl, po podaniu swojego numeru PESEL oraz imienia i nazwiska, da się spraadzić, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Prawa jazdy wydane po 2013 roku mają już określony termin ważności. / Shutterstock