Mandaty i grzywny sądowe oficjalnie ostro w górę. Od soboty 1 stycznia 2022 roku nowy taryfikator radykalnie zaostrza konsekwencje finansowe dla kierowców i pieszych. Do tego przy jednym spotkaniu z policjantem będzie grozić 15 punktów karnych, a nie 10 jak było to do tej pory.

Reklama

– W życie wchodzi rozporządzenie premiera z 30 grudnia 2021 r. zmieniające wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – To oznacza, że od 1 stycznia 2022 roku nowy taryfikator podnosi kary szczególnie dla kierowców popełniających najpoważniejsze wykroczenia na drodze. Systematyzuje również grzywny związane z czerwcową nowelizacją przepisów dotyczącą pieszych i nowych kategorii pojazdów jak np. hulajnogi elektryczne czy urządzenia transportu osobistego – wyjaśnił.

– Policjanci są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia, natomiast te które zostały ujęte w tym taryfikatorze są tymi, które powodują najpoważniejsze zdarzenia drogowe i mamy nadzieje, że zdyscyplinuje to tych kierowców, którzy w ten sposób się zachowują – stwierdził.

– Policjant na miejscu decyduje o sposobie przeprowadzenia interwencji. Jeżeli jest to wykroczenie mniejszej wagi może poprzestać na pouczeniu, natomiast co do poważniejszych wykroczeń obowiązują go przepisy m.in. właśnie tego rozporządzenia podkreślił Opas.

Krótko mówiąc nowy taryfikator oznacza, że powroty z sylwestrowych wyjazdów niektórych kierowców mogą kosztować więcej niż bal i stroje. Ale po kolei...

Reklama

Nowy taryfikator od 1 stycznia; recydywa i punkty karne od 17 września

Nowe przepisy wprowadzają nie tylko wyższe mandaty (również dla pieszych!), ale także karanie kierowców za recydywę. Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego przewinienia będzie skutkowało dwukrotnością kary. Ten rodzaj sankcji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 17 września 2022 roku. Także nowe zasady dotyczące punktów karnych wejdą w życie za 9 miesięcy.

Reklama

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

Od 1 stycznia w myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrośnie wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.

Nowe stawki mandatów: 1 stycznia 2022 roku

Największe zamiany zaszły w mandatach za zbyt szybką jazdę. Nowe stawki za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

 • Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł;
 • od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;
 • od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;
 • od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;
 • od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości: nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl nowego taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary.

 • Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);
 • o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);
 • o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);
 • o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);
 • o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

8 tys. zł kary za krycie sprawcy przekroczenia prędkości i zamieszanie

Do 8 tys. zł kary przewidziano w ustawie podpisanej przez prezydenta za niewskazanie przez właściciela osoby prowadzącej samochód lub motocykl w chwili popełnienia wykroczenia (np. zdjęcie z fotoradaru). Zapis brzmi: W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 8000 zł.

Z kolei nowy taryfikator za "niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości przewiduje dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł". Tylko, że maksymalny mandat za zbyt szybką jazdę to 5 tys. zł (recydywa). Podwojenie tej kary równa się 10 tys. zł. To daje do zastanowienia. Wkradł się błąd?

Nie mniej niż 4000 zł to mandat za "niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo".

Policja / Policja / KWP GORZOW

500 zł mandatu za korzystanie z telefonu, ale to nie koniec

Mandat 500 zł to kara za korzystanie z telefonu (trzymanie w ręku) podczas kierowania pojazdem.

500 zł grozi także za przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

500 zł za jazdę na zderzaku i tamowanie ruchu

Od 300 zł do 500 zł to mandat za jazdę na zderzaku. Przepisy określają to jako "niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu". Tyle samo wyniesie kara za niezachowanie wymaganego odstępu od poprzedzającego auta czy innego pojazdu poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m.

Nie mniej niż 500 zł to mandat dla kierowcy, który będzie tamować lub utrudniać ruch.

2500 zł: mandat za jazdę korytarzem życia

Od 500 do 2500 zł to mandat przewidziany dla kierowy, który nie zechce czekać w korku spowodowanym wypadkiem i np. postanowi zawrócić pod prąd korytarzem życia. W myśl rozporządzenia policjant zdefiniuje to jako: Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu.

Nawet 3000 zł: mandat za przewożenie osób

Mandat 300 zł to kara za każdą przewożoną osobę ponad liczbę określoną w dowodzie rejestracyjnym (kara nie może być wyższa niż 3 tys. zł). Tak samo zostanie potraktowany kierowca w przypadku przewożenia ludzi pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.

Wjazd za szlabany kolejowe: mandat 2 tys. zł, 4 tys. zł w recydywie

Mandat minimum 2 tys. zł będzie konsekwencją: objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór kolejowych; wjeżdżania lub wchodzenia na tory, jeśli opuszczanie szlabanów zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone; wejścia lub wjechania na tory, jeśli nie ma miejsca by opuścić przejazd (za sygnalizator przy czerwonym świetle).

Ponowne popełnienie tego wykroczenia w ciągu 2 lat skończy się grzywną w podwójnej wysokości, czyli 4 tys. zł w recydywie.

300 zł to mandat dla pieszego za telefon, 200 zł za wtargnięcie

300 zł to mandat dla pieszego za korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych (w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych).

200 zł kary dostanie pieszy, który wtargnie przed samochód w miejscach innych niż przejścia dla pieszych lub wejdzie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (w obu sytuacjach przed zmianą groziło 100 zł). 150 zł to mandat przewidziano za wchodzenie na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd (wcześniej 50 zł).

Przejście dla pieszych znak drogowy D-6 / dziennik.pl / Konrad Żelazowski

1500 zł: mandat za wykroczenia wobec pieszego

Mandat 2 tys. zł dostanie pieszy za wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. Taka sama kara grozi za naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza.

Nawet 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. Jednak jeśli sprawca w ciągu 2 lat ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wzrośnie dwukrotnie i wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł (recydywa). W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Przepisy przewidują 10 sytuacji, w których policjant może wypisać taki mandat:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Wyprzedzanie na zakazie to 1000 zł mandatu w 9 sytuacjach

Mandat 1000 zł przewidziano za wyprzedzanie na zakazie. Grzywna podwoi się i będzie nie mniejsza niż 2 tys. zł w przypadku ponownego takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat (recydywa).

Przepisy przewidują 9 sytuacji, w których policjant może wypisać taki mandat.

- Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:

 • silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
 • silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
 • silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany;
 • uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym;
 • na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany;
 • na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany;
 • określonego znakiem drogowym;

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony to także 1000 zł mandatu.

Jazda pod prąd i parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych

2 tys. zł to mandat przewidziany za jazdę pod prąd autostradą lub drogą ekspresową.

1200 zł taką karę zapłaci kierowca za zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.

Kolizja 1500 zł. Kolizja po alkoholu: 2500 zł

1500 zł to najniższy mandat za kolizję. Z kolei 2,5 tys. zł to minimalna grzywna za popełnienie takiego wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Alternatywą do kary finansowej jest areszt albo ograniczenie wolności.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością tej kary. W tym przypadku za recydywę grozi grzywna odpowiednio przynajmniej 3 tys. zł i 5 tys. zł (po alkoholu).

Jazda rowerem, hulajnogą elektryczną bez uprawnień: mandat 200 zł

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny (rower czy hulajnoga elektryczna) na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia to mandat 200 zł. A jeśli ktoś odważy się jechać np. rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu wówczas musi liczyć się mandatem w wysokości 2500 zł (w stanie po użyciu alkoholu - mandat 1000 zł).

Skuteczniejsze ściąganie mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć nadpłatę podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe. Efektywniejsze ściąganie należności z mandatów – wyjaśniło ministerstwo infrastruktury.

Utarta prawa jazdy za manipulacje w tachografie

– Za ingerowanie w tachograf, aby ukryć rzeczywisty czas pracy i wykonać więcej operacji transportowych, dziś grozi tylko kara finansowa. Nowe przepisy wprowadzają za ten czyn dodatkową karę, bardzo dotkliwą dla zawodowych kierowców, czyli odebranie prawa jazdy na trzy miesiące, a przy recydywie na 6 miesięcy – wyjaśnił resort.

Ubezpieczenie OC zależne od punktów karnych

Nowe przepisy umożliwią również uzależnienie stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC od liczby punktów karnych. W efekcie osoba, która będzie jeździć niebezpiecznie zapłaci drożej za polisę.

Nawet 15 punktów karnych od 17 września 2022 roku

Nowe przepisy wprowadzają także mechanizm uzależniający kasowanie punktów karnych od uregulowania mandatu. Co istotne, punkty będą kasowane z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. W ocenie rządu takie rozwiązanie powinno zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

Od 17 września 2022 roku za złamanie przepisów kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Dziś maksymalna liczba punktów to 10. Limit 24 punktów karnych nie ulegnie zmianie; młody kierowca to 20 pkt. karnych.

Policja / Policja

Nowy taryfikator punktów karnych od 17 września 2022 roku

Nowy taryfikator punktów karnych, który wejdzie w życie 17 września 2022 roku to kilkanaście sytuacji obwarowanych wysoką karą.

Jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 12 przypadkach:

 • 15 punktów karnych grozi za: sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • 15 pkt karnych: kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • 15 pkt karnych: kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • 15 pkt karnych: omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;
 • 15 pkt karnych: wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • 15 pkt karnych: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • 15 pkt karnych: nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;
 • 15 pkt karnych: niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • 15 pkt karnych: niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • 15 pkt karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;
 • 15 pkt karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;
 • 15 pkt karnych: naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Nowy taryfikator przewiduje też rodzynek - 13 punktów karnych.

 • 13 punktów karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

Przypadków, w których policjant będzie mógł z mandatem wypisać 10 punktów karnych jest sześć:

 • 10 punktów karnych grozi za: nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • 10 pkt karnych: naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
 • 10 pkt karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;
 • 10 pkt karnych: naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • 10 pkt karnych: naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • 10 pkt karnych: przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Policja / Policja