Zmiany w Prawie o ruchu drogowym – znane też jako pakiet deregulacyjny – uwzględniające szereg ułatwień dla kierowców kolejno wchodzą w życie. Teraz przyszła kolej na rejestrację nowego samochodu, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Od 4 czerwca kupujący nie musi już biegać do urzędu z dokumentami, ponieważ diler zarejestruje nowy pojazd on-line.

Reklama

– Możliwością wykonania rejestracji w imieniu kupującego zostały objęte tylko salony sprzedaży pojazdów – tłumaczy Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów. – Zgodnie z ustawą takimi salonami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów, ale tylko prowadzące sprzedaż w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz autoryzowane przez producenta pojazdów. Także dilerstwa prowadzone bezpośrednio przez producentów lub importerów pojazdów będą mogły dokonać rejestracji nowych pojazdów – wyjaśnił.

Rejestracja samochodu – bez chodzenia do wydziału komunikacji

Jak wskazuje Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, dziś także rejestracji można dokonać przez internet za pośrednictwem rządowego serwisu gov.pl. Jednak ten proces zorganizowano karkołomnie klient musi wystawiać pełnomocnictwo na pracownika salonu, a ponadto pracownik lub klient ostatecznie i tak muszą udać się do urzędu po odbiór dokumentów i tablic oraz okazać oryginały dokumentów. Najważniejszą nowością jest możliwość przesłania dokumentacji i tablic pocztą do dilera lub kierowcy.

Zmiana dotyczy tylko salonów sprzedaży i nowych pojazdów (samochody, przyczepy, motorowery). W przypadku salonów oferujących samochody w leasingu i kupna używanego auta – nadal konieczna jest rejestracja w urzędzie.

Rejestracja samochodu u dilera – jak to wygląda?

Wystarczy podpis na upoważnieniu do złożenia wniosku o rejestrację – liczy się nie tylko podpis własnoręczny, ale również kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany. Sam wniosek zostanie złożony przez salon sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza.

Wniosek zawiera: imię i nazwisko (nazwę lub firmę) właściciela, adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać doręczona decyzja o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, PESEL lub REGON (w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL także jego data urodzenia). Diler będzie też musiał określić rodzaju pojazdu i jego przeznaczenie, markę, typ, model, rok produkcji, numer identyfikacji VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. Przepisy wymagają także podania informacji o sposobie odbioru przez właściciela pojazdu decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego. Kupujący będzie mógł odebrać dokumenty w wydziale komunikacji lub na jego koszt dostarczy je poczta.

Reklama

Do wniosku, w postaci elektronicznej będzie dołączony oryginał lub kopie upoważnienia, dowodu sprzedaży pojazdu, potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, kompletu znaków legalizacyjnych i dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty ewidencyjnej i opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo. Opłaty poniesie właściciel pojazdu.

Rejestracja samochodu przez dilera w pigułce

Kupując nowy samochód wystarczy upoważnić salon lub jego przedstawiciela do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu oraz do odbioru ze starostwa decyzji o czasowej rejestracji pojazdu wraz z "miękkim dowodem" i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi. Co istotne diler w ten sposób będzie mógł zarejestrować wyłącznie nowe auto, kupione w tym konkretnym salonie.

Pracownik salonu zajmie się procedurą rejestracji od początku do końca. Wniosek o rejestrację może złożyć online, przez elektroniczny formularz. Poza dołączonym upoważnieniem, powinny się w nim znaleźć:

  • dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego oraz opłaty ewidencyjnej,
  • kopia karty pojazdu, 
  • informacje dotyczące właściciela pojazdu - imię i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia,
  • dane identyfikujące pojazd – w tym numer VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, 
  • dane techniczne pojazdu – rodzaj, marka, model, itd.,
  • adres salonu sprzedaży.

Samochód używany także zarejestrujesz przez internet

To nie koniec, jak zapewnia rządowa administracja trwają prace nad kolejnymi zmianami związanymi z szybszą rejestracją pojazdów.

– Dążymy do tego, aby każdy pojazd – również ten z drugiej ręki – mógł być rejestrowany online, bezpośrednio przez właściciela powiedział minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Aby tak się stało konieczna jest cyfrowa archiwizacja dokumentów związanych z rejestracją. Aktualnie nad tym pracujemy – dodał.

Tablica rejestracyjna / Shutterstock