Opracowywany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa projekt nowelizacji ma wprowadzić do ustawy - Prawo o ruchu drogowym definicję urządzenia transportu osobistego. Za takie będzie uznawane urządzenie konstrukcyjne przeznaczone do poruszania się pieszych, napędzane siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, o szerokości do 90 cm w ruchu.

Reklama

Prawo o ruchu drogowym ma też określać zasady poruszania się przez pieszych przy użyciu urządzenia transportu osobistego. Osoby takie będą miały obowiązek korzystania z drogi dla rowerów.

Deskorolka, hulajnoga, wrotki czy segway zbyt szybkie?

Jeżeli spełnią dodatkowo warunek w zakresie prędkości ruchu i jadąc na rolkach lub hulajnodze nie będą przekraczać prędkości pieszego, będą mogły także poruszać się po chodniku o szerokości co najmniej 2,5 m lub poboczu, jak również po drodze dla pieszych lub drodze dla rowerów i pieszych.