Karanie za niewskazanie kto jest na zdjęciu z fotoradaru - zgodne z ustawą zasadniczą. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zdanie odrębne do orzeczenia zgłosiło 3 sędziów.

Reklama

Obowiązujące od kilku lat przepisy zbadał Trybunał Konstytucyjny. Zaskarżył je Prokurator Generalny, który uważał, że służby nie mogą żądać udowadniania przez posiadacza pojazdu swojej niewinności.

Prokurator powołał się na możliwość naruszenia konstytucyjnej zasady głoszącej, iż "każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu".

Prokurator zaznaczył również, że dowód w postaci zdjęcia z fotoradaru może okazać się wystarczający jedynie w sytuacji, gdy fotografia umożliwia identyfikację sprawcy wykroczenia.