Dokument ten będzie uprawniał do kierowania motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50 cm sześc. lub silniku elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) oraz quadem, który określono jako czterokołowiec lekki (maksymalna masa 350 kg, a prędkość 45 km/h).
Reklama
Dotychczasowe przepisy zezwalały na jazdę skuterami oraz quadami zarejestrowanymi jako motorowery posiadaczom karty motorowerowej. Obowiązywała ona jedynie niepełnoletnich pomiędzy 13. a 18. rokiem życia. Młodsi jeździć nie mogli, starsi nie musieli mieć żadnych uprawnień. Teraz pełnoletni ten przywilej utracą. By jeździć lekkim quadem lub też skuterem, będą musieli posiadać prawo jazdy kategorii AM lub jakiekolwiek inne uprawnienie (na motor lub samochód). Ale jak się okazuje, nie dotyczy to wszystkich pełnoletnich.
– Wymóg ten dotyczy tylko tych, którzy ukończą 18 lat z chwilą wejścia w życie ustawy lub później – wyjaśnia Dariusz Podleś z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.
– Ci, którzy osiągnęli pełnoletniość przed 19 stycznia 2013 r., utrzymują dawne przywileje na zasadzie praw nabytych. Czyli mogą kierować takimi pojazdami nawet wówczas, gdy nie mają żadnego prawa jazdy i nie muszą też zdawać egzaminu na kategorię AM – tłumaczy policjant.
Co do niepełnoletnich, to od 19 stycznia podniesiony będzie minimalny wiek, po osiągnięciu którego będzie można starać się o pozwolenie na jazdę skuterem czy quadem. Do tej pory kartę motorowerową mogli wyrabiać już 13-latkowie, a o zastępujące ją prawo jazdy kategorii AM będzie się można starać od ukończenia 14. roku życia. Aby uzyskać to prawo jazdy, trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Warto o tym pamiętać, planując np. komunijne prezenty, bo ośmiolatek obdarowany quadem nie będzie mógł zgodnie z prawem z niego korzystać.
To niejedyna zmiana dotycząca motocyklistów. Ustawa wprowadza też nową – pośrednią kategorię prawa jazdy pomiędzy istniejącymi już kategoriami A1 i A – A2. Prawo jazdy tej kategorii będzie uprawniało do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. By zdobyć tę kategorię uprawnień, trzeba będzie mieć skończone 18 lat lub dwa lata posiadać uprawnienia do kierowania małymi motocyklami kategorii A1.
Podniesiono także z 18 do 24 lat minimalny wiek potrzebny do uzyskania bezpośredniego dostępu do prawa jazdy kategorii A. Z tym że osoby pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, które ukończyły szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A, będą mogły przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2, a następnie – już bez konieczności dodatkowego szkolenia – będą mogły po dwóch latach przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A. W przypadku osób, które zdały część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy kategorii A, ta część egzaminu zostanie uznana jako równoważna części teoretycznej egzaminu dla kategorii A2.
Podstawa prawna
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.).
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 19 stycznia 2013 r.