Krzysztof Wójcik egzaminator nadzorujący z warszawskiego WORD-a tłumaczył w PR24, że egzamin nie powinien stwarzać problemów dobrze przygotowanym kursantom. Ten, kto na kursie prawa jazdy traktował teorię poważnie i przykładał się do wykonywanych zadań, nie powinien mieć żadnego problemu ze zdaniem. Trzeba po prostu świadomie zgłębiać zasady ruchu drogowego.

Reklama

Będzie mniej czasu na odpowiedź, a egzaminowany nie będzie wcześniej znać pytań testowych. Przygotowany został także specjalny test. Pytaniom będzie towarzyszyć film, pokazujący prawdziwe sytuacje na drodze.
W ten sposób test będzie bardziej odpowiadać rzeczywistości- mówił Krzysztof Wójcik.

Egzaminatorzy często spotykają się z pewnymi sztucznościami, błędnymi odruchami, które trudno jest potem korygować. Nowe zasady egzaminu mają wprowadzić kursanta w realne sytuację, które mogą go spotkać na drodze. Pomoże to wyeliminować złe nawyki.

Nowe regulacje dotyczą poszerzenia bazy pytań egzaminacyjnych, wprowadzenia nowych kategorii prawa jazdy oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Mimo, że przepisy weszły w życie dzisiaj, to większość WORD-ów wznowi egzaminy dopiero w przyszłym tygodniu.