Zmieniają się następujące formularze: informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu – VAT-23; wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego – VAT-24 oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego – VAT-25.

Nowe druki zostały dostosowane do zmian w przepisach dotyczących identyfikatorów podatkowych NIP i PESEL.