Kierowca zauważył, jak inny uczestnik ruchu drogowego rozmawia przez telefon komórkowy. Przejeżdżający patrol straży miejskiej nie zareagował. Czy funkcjonariusze powinni w tej sytuacji interweniować?

Reklama

Patrol straży miejskiej, który porusza się służbowym autem, ma prawo zatrzymać jadący obok pojazd, ale nie w każdym przypadku. Uprawnienie do zatrzymywania pojazdów z jadącego auta strażnicy zyskali dopiero niedawno za sprawą nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z w sprawie kontroli ruchu drogowego, która obowiązuje od 22 marca 2012 roku. Teraz nie tylko strażnik miejski poruszający się pieszo czy stojący obok służbowego auta ma prawo zatrzymać kierowcę. Może to zrobić także jadąc służbowych samochodem, ale nie może zatrzymać wszystkich kierowców i nie w każdej sytuacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) strażnicy mogą zatrzymać samochód, jeżeli kierowca złamie zakaz ruchu w obu kierunkach. Kierowców, którzy poruszają się samochodami, strażnicy nie mogą zatrzymywać w innych sytuacjach, np. gdy zobaczą, że rozmawiają przez telefon komórkowy czy mają niezapięte pasy bezpieczeństwa.

Strażnicy mogą bez przeszkód zatrzymać kierowcę skutera czy motoroweru, który np. porusza się bez kasku lub popełni inne wykroczenie. W przypadku kierujących takimi pojazdami strażnicy nie są bowiem ograniczeni do konkretnych sytuacji. Przed wejściem w życie zmian patrol, który zauważył kierowcę jadącego bez kasku na skuterze, najpierw musiał go wyprzedzić, a potem wysiąść z samochodu, by wydać polecenie do zatrzymania się. Teraz może dać polecenie zatrzymania pojazdu, jadąc obok niego, przez boczną szybę służbowego auta.

Również w stosunku do pieszych i rowerzystów straż miejska nie ma ograniczeń w ich kontroli, gdy zauważy, że naruszają przepisy. Dlatego, jeżeli rowerzysta przejedzie na czerwonym świetle czy rower nie będzie miał świateł odblaskowych, to strażnicy mają prawo go zatrzymać.

Uprawnienia do zatrzymania kierującego pojazdem strażnicy mają na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza obszarem zabudowanym tylko od świtu do zmierzchu. Przy dobrej widoczności podają sygnały do zatrzymania tarczą lub ręką. Natomiast w warunkach niedostatecznej widoczności, np. w nocy, sygnały do zatrzymywania strażnik może wydawać latarką ze światłem czerwonym albo tarczą, światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Polecenie zatrzymania pojazdu strażnik musi podać z takiej odległości, która umożliwi dostrzeżenie go przez kierowcę. Ponadto miejsce, w którym ma się zatrzymać pojazd, powinno być tak usytuowane, by nie zagrażało bezpieczeństwu na drodze.

Podstawa prawna

Par. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. poz. 247).