Jeśli osobowe samochody demonstracyjne są oferowane do sprzedaży z możliwością odbycia wcześniejszej jazdy próbnej, to samo to, że auta te nie są automatycznie wystawiane do sprzedaży, nie zmienia ich charakteru jako towaru handlowego.

Reklama

Ograniczenia w odliczaniu VAT przy nabyciu samochodów osobowych nie występują, jeśli mają być one przedmiotem dalszej odsprzedaży. Gdyby diler samochodowy nie miał prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług, a następnie musiał naliczyć cały podatek przy sprzedaży samochodu, to ponosiłby ekonomiczną stratę, gdyż VAT częściowo obciążałby jego.

W rezultacie, jeśli samochody osobowe są nabywane dla celów demonstracyjnych (do jazdy próbnej), a następnie odsprzedawane, to nie można stosować ograniczeń w odliczaniu VAT przy ich nabyciu.

Podstawa prawna

Art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).