Jego celem jest określenie działań, które mają ułatwić i przyspieszyć przekraczanie granic w międzynarodowym kolejowym przewozie towarowym. W tym celu na stacjach granicznych będą udostępnione strefy przeznaczone do przeprowadzania kontroli oraz magazyny do tymczasowego przechowywania towarów podlegających kontroli celnej. Nie będzie przeprowadzana kontrola fizyczna towarów, jeśli dostarczono wymagane informacje dotyczące towarów i znajdują się one w zamkniętej i opieczętowanej jednostce taboru, np. kontenerze. Sygnatariuszami konwencji są m.in. kraje UE, a także Rosja, Ukraina i Białoruś.

Z informacji opublikowanej w Dz.Urz. UE L 317 wynika, że załącznik wszedł w życie 30 listopada 2011 r.