Podatnik transportował oleje smarowe z zapłaconą akcyzą wynajętymi samochodami ciężarowymi. Został zatrzymany przez celników do kontroli, podczas której funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że za transportowane wyroby nie została uiszczona akcyza. Celnicy zarzucili podatnikowi, że dokumenty, które przedstawił, nie dotyczą przewożonych wyrobów akcyzowych. Służba celna zatrzymała więc towar wraz z ciężarówkami na 4 miesiące w celu wykonania testów, po upływie których okazało się, że celnicy się mylili.
Zdaniem Sylwestra Witalisa, doradcy podatkowego z PwC w przypadku, kiedy celnicy nabiorą podejrzeń, że za towar nie uiszczono należnych podatków, mogą go zatrzymać w celu wyjaśnienia, czy tak faktycznie jest.
Towary akcyzowe mogą być przewożone wówczas, gdy została za nie uiszczona akcyza w należytej wysokości albo gdy zastosowano procedurę zawieszenia poboru akcyzy. Takie towary podlegają dozorowi podatkowemu. Osoba, która przewozi oleje smarowe bez uiszczonej akcyzy i poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, popełnia przestępstwo skarbowe. Jeżeli podczas kontroli wewnątrz kraju celnicy nabiorą podejrzeń, że przewożony towar nie jest tożsamy z przedstawionymi przez przedsiębiorcę, wszczęte zostanie postępowanie przygotowawcze.
– W takim przypadku służba celna może dokonać zatrzymania zarówno samego towaru, jak i środków transportu. Jednak takie zajęcie musi być w ciągu 7 dni potwierdzone przez prokuratora lub przez sąd. W postanowieniu o zajęcie towaru zostanie określone, na jak długo towar zostanie zajęty – tłumaczy Sylwester Witalis.
Reklama
Bardzo często to, jak długo trwa zatrzymanie, zależy od rodzaju wyrobów i ekspertyz, jakie należy przeprowadzić. Jeżeli są one bardzo skomplikowane, nie można wykluczyć, że na testy laboratoryjne potrzeba było aż 4 miesięcy. W przypadku kiedy okazałoby się, że przewożony towar nie jest tym towarem, którego dotyczą dokumenty, wobec podatnika skierowany zostanie akt oskarżenia do sądu, który będzie mógł orzec przepadek zarówno towaru, jak i samochodów. W takim przypadku właściciel środków transportu może występować jako interwenient i może sprzeciwić się przepadkowi jego własności.
Reklama
Jeżeli okazałoby się, że celnicy nabrali podejrzeń niesłusznie, podatnik może rozważyć wystąpienie o odszkodowanie od Skarbu Państwa za działania celników na zasadach ogólnych w procesie cywilnym.
Ważne
Interwenient jest to podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu, zgłosił roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi