Chodzi przede wszystkim na wyłudzanie podatku VAT. Ci, którzy go nie odprowadzają mogą zaoferować paliwa po niższej cenie, a to przekłada się na sytuację firm działających legalnie - wyjaśnia Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Reklama

Z szacunków POPiHN wynika, że tylko w 2012 roku straty państwa z tego tytułu mogły wynosić ponad 4 miliardy złotych, w ubiegłym mogły być jeszcze większe.

Organizacja ma propozycje, jak to zmienić. Wymienia na przykład przegląd koncesji na wytwarzanie, a także wprowadzenie nowych koncesji na sprowadzanie paliw do kraju.

Na problem szarej strefy paliwowej zwraca również uwagę Halina Pupacz z Polskiej Izby Paliw Płynnych. Oprócz wyłudzania podatku VAT wskazuje także na inne prawdopodobne możliwości łamania prawa - w tym niepłacenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.

Wyłudzenia podatku VAT dotyczą głównie oleju napędowego, na mniejszą skalę benzyny i autogazu.

Reklama