Za każdą tonę benzyny zużytą przez służbowe samochody osobowe będzie trzeba zapłacić 26,70 zł (obecnie 26,02 zł), jeżeli silnik spełnia normę spalin EURO 1. Jeżeli takie samochody w firmie spełniają ekologiczną normę EURO 5, to jednostkowa stawka za każdą tonę benzyny wypaloną w takich silnikach wyniesie 5,35 zł, czyli 0,13 zł więcej niż obecnie. Taką podwyżkę określono w obwieszczeniu ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012.

Zgodnie z tymi zmianami stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 r. zostaną podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 2,6 proc. Jest to istotne dla wielu przedsiębiorców, gdyż obowiązek rozliczania się z zanieczyszczeń powstaje, gdy emitują oni gazy, pyły czy inne szkodliwe substancje. Wystarczy więc, że firma ma dużo służbowych samochodów, pojazdów ciężarowych czy wózków widłowych, by pojawiła się konieczność uiszczania opłat środowiskowych.

Tak samo jest w przypadku, gdy firma ma kotłownię. W przypadku przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują kocioł na drewno o mocy do 5 MW, stawka za każdą tonę spalonego drzewa wyniesie 4,17 zł. Za korzystanie z kotła z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, który opalany jest koksem, stawka wyniesie 21,70 zł za każdą zużytą tonę takiego paliwa.

Nie trzeba płacić, jeżeli wyliczona łączna kwota za emitowane substancje do środowiska nie przekroczy 400 zł w półroczu. Przedsiębiorcy mają obowiązek sami naliczać opłaty i wpłacać na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Przekazują wówczas także sprawozdanie, w którym wykazują, w jaki sposób korzystali ze środowiska. Z najbliższym rozliczeniem za mijające obecnie półrocze muszą zdążyć do 31 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna

Obwieszczenie ministra środowiska z 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. nr 94, poz. 958).