Jeżeli auto zasilane jest skroplonym schłodzonym gazem ziemnym (LNG), to diagnosta sprawdzi, czy na zbiorniku z gazem jest umieszczona nalepka określająca maksymalne ciśnienie w zbiorniku. Od dziś obowiązują przepisy, które wprowadzają nowe wymagania dla tego typu pojazdów.

Nowe regulacje nakazują także diagnostom, którzy będą badali pojazdy zasilane gazem LNG, aby sprawdzali, czy działa wskaźnik ciśnienia cieczy w zbiorniku.

Obowiązujące od dziś wytyczne określają też zasady kontroli samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). W przypadku takich pojazdów diagnosta sprawdzi, czy w instalacji zasilania przed reduktorem znajduje się funkcjonujący wskaźnik ciśnienia gazu.

Co więcej, dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia, która wprowadza warunki techniczne dla pojazdów zasilanych dwoma rodzajami gazu ziemnego – CNG i LNG. Zgodnie z nią zbiorniki na taki rodzaj paliwa muszą zostać dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny.

Przepisy zabraniają także montowania zbiorników z gazem w przedniej części samochodu oraz w części przeznaczonej dla pasażerów.

– W przypadku tych przepisów praktyka wyprzedziła uregulowania prawne, które dopiero są dostosowywane do rozwoju motoryzacji – zauważa Rafał Szczerbicki, radca prawny kancelarii Skp-Lex.

Nowelizowane rozporządzenie określa np., że w przypadku gazu LNG w kabinie kierowcy powinny się znajdować wskaźnik poziomu paliwa oraz sygnalizacja świetlna detektora gazu. Autobusy przystosowane do zasilania gazem powinny mieć z przodu i z tyłu oraz przy drzwiach nalepki informujące, jakim gazem są zasilane. Nowela podaje także, jakie ciśnienie może mieć instalacja przy konkretnym gazie. Ponadto wskazuje, że przewody przy gazie LPG mają być miedziane, natomiast przy CNG i LNG muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

2,8 mln pojazdów w Polsce jest zasilanych gazem LPG

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 marca 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. nr 104, poz. 604).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 104, poz. 607).

Etap legislacyjny

Dziś wchodzi w życie.