Książka serwisowa jest dokumentem, w którym rejestrowane są wszelkie naprawy pojazdu, historia przeglądów, czy też przebieg auta. W internecie można znaleźć oferty sprzedaży sfałszowanych, odpowiednio spreparowanych książek serwisowych do różnych marek samochodów.

Znany z krucjaty przeciwko oszustom w świecie motoryzacji poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej wystosował w październiku 2013 roku do Ministra Sprawiedliwości interpelację w sprawie procederu handlu fałszywymi książkami serwisowymi aut różnych marek. Zdaniem polityka książki oferowane są w obcych językach, z podrobionymi pieczątkami a celem sprzedawców jest ukrycie powypadkowej historii samochodu, czy też jego prawdziwego przebiegu…

Z odpowiedzi na interpelację parlamentarzysty, jaką przedstawił prokurator generalny Andrzej Seremet, wynika, że proceder handlu książkami serwisowymi jest przedmiotem zainteresowań prowadzonych przez Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji...

"W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat opisanego procederu przestępczego, policja podejmuje wszelkie dostępne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców, a w momencie ich potwierdzenia, prowadzone są stosowne czynności procesowe. Na etapie jednego z prowadzonych postępowań przygotowawczych ustalono, że sprawca na jednym z portali aukcyjnych oferował 1676 książek serwisowych. W innym przypadku dokumenty te użyte były przez zorganizowana grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą i wprowadzaniem do obiegu kradzionych samochodów (prokurator generalny poinformował o ujawnieniu 13 przypadków posłużenia się spreparowanymi książkami serwisowymi)" - czytamy w odpowiedzi jaką uzyskał Brejza.

Prokurator generalny zaznaczył, że funkcjonariusze policji na bieżąco prowadzą monitoring sieci internetowych, wyszukując ofert sprzedaży fałszywych książek serwisowych pojazdów, które mogą zostać wykorzystane do popełnienia przestępstw oraz osób powiązanych z tym procederem. 

Parlamentarzysta ma nadzieję, że działania operacyjne policji wyeliminują lub w znacznym stopniu ograniczą nieuczciwe praktyki handlu fałszywymi książkami serwisowymi. Jego zdaniem handel ten zniekształca rynek aut używanych i szkodzi wszystkim uczciwym konsumentom.