- Węzeł Zakręt to strategiczny element układu komunikacyjnego wokół stolicy. Dzięki niemu z budowanej właśnie Południowej Obwodnicy Warszawy, której oddanie do ruchu jest planowane w II połowie 2020 r., będzie można bez przeszkód pojechać w kierunku Lublina i Terespola, a docelowo także w kierunku Białegostoku - wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz.

Reklama

Czas realizacji to 34 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli do marca 2021 r. (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 15 grudnia do 15 marca). Droga będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, każdy pas będzie liczył 3,5 m szerokości, a pas awaryjny 2,5 m.

- Odcinek, na którego budowę zawarto umowę, stanowi jeden z kluczowych fragmentów Warszawskiego Węzła Drogowego - oceniło ministerstwo. Umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8, docelowo droga ekspresowa S8), Lublina (droga krajowa nr 17 - docelowo droga ekspresowa S17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S2 w. Konotopa-Puławska oraz planowany odcinek w. Puławska-w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa na autostradzie A2.

GDDKiA

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 2,5-km odcinek drogi ekspresowej, węzeł Zakręt, kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa drogi S17 na tym odcinku polegać będzie na przebudowie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej - przebudowa jezdni istniejącej wraz ze wzmocnieniem nawierzchni, dobudowa drugiej jezdni, ograniczenie dostępności poprzez budowę dwupoziomowych węzłów, wiaduktów nad trasą ekspresową w ciągach dróg poprzecznych oraz budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego.

GDDKiA