Minister infrastruktury, który z urzędu jest przewodniczącym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, efekty pracy KRBRD ocenił jako niezadowalające.

Reklama

- Pracom podejmowanym przez KRBRD przyglądałem się jeszcze jako parlamentarzysta i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Działania podejmowane przez KRBRD powinny w realny sposób przekładać się na wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach i jako jej przewodniczący podejmę starania, aby tak się stało - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Szef resoru zdecydował, że następcą Agaty Foks będzie Konrad Romik, który dotychczas w KRBRD zajmował się współpracą międzynarodową.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej.