Z dokumentu wynika, że do wykonania części bramownic wykorzystano materiały niespełniające norm, dopuszczone do obrotu na podstawie sfałszowanych świadectw odbioru.

>>>Fałszerstwo i... NIK ujawnia nieprawidłowości w viaTOLL

Krzysztof Gorzkowski z firmy Kapsch powiedział, że firma Kapsch już wcześniej sprawdziła kształtownik. Podkreślił, że z przeprowadzonych przez trzy ośrodki badań wynika, że nie ma jakichkolwiek odchyleń od właściwości mechanicznych oraz jakości wykonania kształtowników od obowiązujących w Polsce norm.

Te wyniki trafiły - już w lutym - do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

System viaToll działa na polskich drogach od dwóch lat.