Dlaczego podwyżki? Powiaty domagają się urealnienia opłat za czynności realizowane w wydziałach komunikacji. Wskazują np. że opłata za dowód rejestracyjny wynosząca 54 zł nie była zmieniana od 20 lat. Od kwietnia PWPW, która produkuje te dokumenty podnosi stawkę do prawie 45 zł.

Reklama

Związek Powiatów Polskich wniósł o dodanie do porządku obrad Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST problemu zamrożenia wysokości opłat za usługi świadczone przez wydziały komunikacji starostw powiatowych.

Drastycznie rośnie koszt produkcji dokumentów

Andrzej Płonka, prezes ZPP zwrócił uwagę, że konieczna jest pilna interwencja rządu i urealnienie stawek bo w wielu przypadkach opłaty te nie były zmieniane od dwudziestu lat. Starosta bielski zwrócił uwagę, że w lutym br. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych poinformowała starostów o waloryzacji cen dokumentów komunikacyjnych o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za 2023 r. W praktyce oznacza to wzrost cen o 11,4 proc.

Zdaniem Płonki efekt będzie taki, że większa część opłat pobieranych przez wydziały komunikacji pójdzie na rzecz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jeszcze gorzej jest z naklejkami legalizacyjnymi

„Kuriozalna sytuacja występuje w przypadku kompletu naklejek legalizacyjnych. Opłata pobierana od właściciela pojazdu za komplet takich naklejek wynosi stale 12,50 zł podczas gdy od kwietnia za zakup tych naklejek powiaty będą płacić PWPW 11,50 zł. Uwzględniając szacowaną dynamikę inflacji oznacza to, że bez zmiany obecnego stanu prawnego za dwa lata powiaty będą z własnych środków dopłacać do każdego wydanego kompletu naklejek” – ostrzegł Płonka.

Przyznał, że niewiele lepiej wygląda sytuacja w odniesieniu do najbardziej powszechnych dokumentów wydawanych w wydziałach komunikacji: dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.

Reklama

Jakie opłaty do podwyżki?

„Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 54 zł i nie była podnoszona od 20 lat. W roku 2003 powiaty za zakup dowodu rejestracyjnego w PWPW płaciły 10,69 zł. Od kwietnia tego roku będą płacić 44,75 zł brutto. Oplata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł i nie była podnoszona od 10 lat. W 2013 roku powiaty za zakup prawa jazdy w PWPW płaciły 43,32 zł. Od kwietnia tego roku będą płacić 80,75 zł brutto” – dodał starosta.

Płonka podkreślił, że za malejącą z roku na rok różnicę powiaty muszą utrzymać całą infrastrukturę, a przede wszystkim pracowników – w warunkach znacząco rosnącej płacy minimalnej.

„Jeśli rząd zamierza kontynuować dotychczasową błędną politykę zamrażania wysokości opłat administracyjnych wnoszonych przez obywateli za powszechne czynności urzędowe to oczekujemy ze strony rządu deklaracji, że koszty wytworzenia dokumentów komunikacyjnych w spółce będącej 100% własnością Skarbu Państwa będą pokrywane bezpośrednio z budżetu państwa. Najwyższy czas skończyć z prezentami dawanymi obywatelom na koszt jednostek samorządu terytorialnego” – zaznaczył prezes ZPP.