Reklama

Punkty karne będzie można kasować. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego właśnie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oto szczegóły przepisów, które pozwolą kierowcom na rehabilitację.

– Celem kursu jest ukształtowanie u kierujących bezpiecznych zachowań i postaw na drodze poprzez uświadomienie przyczyn i motywów podejmowania działań naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego oraz generujących podwyższony poziom ryzyka uzasadnia ministerstwo.

Punkty karne będą kasowane, nowy kurs potrwa 28 godzin i 4 dni

Punkty karne po 17 września (wtedy zniknęły kursy reedukacyjne) stały się postrachem groźniejszym niż mandaty. Wystarczy, że kierowca dwa razy przekroczy prędkość lub wpadnie na rozmowie przez telefon i traci prawo jazdy, zmienia się w pieszego.

Reklama

Nowy kurs reedukacyjny będzie obowiązkowy dla kierowców, którzy już przekroczyli limit 24 punktów karnych (lub 20 punktów w przypadku kierowców z rocznym stażem). Autorzy ustawy przewidzieli też zachętę dla opornych. Otóż jeśli ktoś nie będzie chciał zgłosić się na takie odpłatne zajęcia, wówczas konsekwencją jest utrata prawa jazdy.

Ile punktów karnych można mieć w 2022 roku?

Kurs potrwa 28 godzin i będzie realizowany w 4 dni to ostateczna wersja zapisana w najnowszym rozporządzeniu (wcześniej zapowiadano 21 godzin i 3 dni). Jednego dnia można przeprowadzić maksymalnie 7 godzin zajęć (godzina lekcyjna potrwa 45 minut). Ale to nie koniec sankcji...

Policjant kontroluje prędkość / Policja / KWP GORZOW

Kierowca straci prawo jazdy po dwukrotnym przekroczeniu 24 punktów karnych

Gdy taki kierowca po odbyciu kursu kasującego konto punktowe w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych wówczas definitywnie utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała.

– Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego), a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Czyli myśl nowych przepisów kierowca straci prawo jazdy po dwukrotnym przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. Pierwsze przekroczenie kwalifikuje go do obowiązkowego kursu.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny / dziennik.pl

Kasowanie punktów karnych będzie droższe, kurs za 500 zł

Przed zmianą przepisów (17 września 2022 roku) kurs pozwalający skasować 6 punktów karnych kosztował ok. 350 zł. Było to rozwiązanie dla osób, które uzbierają już sporą ich liczbę, ale nie przekroczą dopuszczalnej.

Nowe rozporządzenie wprowadza wyższą stawkę. Obowiązkowe szkolenie zerujące punkty karne będzie kosztować 500 zł.

Policjant z miernikiem / Policja

Kurs dla kierowców podzielono na 4-dniowe zajęcia w sześciu blokach

Kurs podzielono na zajęcia warsztatowe i wykłady. Przed wyjściem do sali za każdym razem będzie sprawdzana tożsamość uczestnika. Kierowcy w cztery dni muszą zaliczyć sześć bloków tematycznych.

 • Pierwszego dnia w trakcie 7 godzin określą indywidualne przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego;
 • Drugiego dnia 7-godzinne zajęcia poświęcą na przypomnienie głównych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz podstawowych zasad techniki kierowania pojazdami;
 • Trzeciego dnia przewidziano dwa bloki tematyczne. Wypadki drogowe będą tematem 3 godz. zajęć – kierowcy z wykładowcą przeanalizują przyczyny i skutki oraz zapobieganie wypadkom drogowym. Następnie 4 godziny poświęcą na warsztaty z symulacji sytuacji drogowych – tu wykładowca ma przeprowadzić ćwiczenia obejmujące m.in. analizę niebezpieczeństw czy ocenę okoliczności i konieczność przewidywania zagrożeń;
 • Czwartego dnia najpierw tematem będą czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego – kierowcy w trakcie 3 godzin wykładów mają dowiedzieć się o skutkach, jakie wywołują alkohol i środki działające podobnie do alkoholu oraz leki. Wykładowca zwróci też uwagę na odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosowanie zasady ograniczonego zaufania, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury – wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji, ryzykowne zachowania. Druga cześć przewiduje psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. W tym 4-godzinnym bloku kierowcy dowiedzą się na m.in. czym polega myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jakie skutki może przynieść agresja za kierownicą.
Policja / Policja

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Przez punkty karne szybko stracisz na prawo jazdy, recydywa już działa

Co ważne, punkty karne i mandaty policja wyliczy według nowych zasad. Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12 punktów. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

– Przypominam kierowcom, że w myśl nowego taryfikatora mandat karny za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim wynosi pierwszy raz: 1500 zł – powiedział nam nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i wyniesie już 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 pkt. karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy podliczył policjant.

Policja kontroluje kierowcę / Policja

Kiedy nowe zasady kursów reedukacyjnych wejdą w życie?

Kursy zaczną obowiązywać, kiedy baza CEPiK zyska nowe rozwiązania techniczne, a to może przeciągnąć się o kilka miesięcy. – O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian – wskazał Huptyś.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

Od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
Policjant wypisuje mandat / Policja

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. We wcześniejszym projekcie rozporządzenia za część tych wykroczeń przewidywano od 10 do 13 punktów. Oto nowa, obowiązując lista wykroczeń:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Policjant kontroluje kierowcę / Policja