Maksymalne stawki opłat ogłoszone przez ministra finansów

W przypadku usunięcia pojazdu będą wynosić odpowiednio:

 • za rower oraz motorower: 113 złotych,
 •  motocykl: 223 złotych,
Reklama
 • za pojazd o masie nieprzekraczającej o 3,5 t: 486 złotych,
Reklama
 •  za pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5: 606 złotych
 •  za pojazd o masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 857 złotych,
 •  za pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 1357 złotych.

W przypadku przechowania, opłaty za każdą dobę wynosić będą odpowiednio:

 •  za rower oraz motorower- 20 złotych,
 • za motocykl: 27 złotych,
 •  za pojazd o masie nieprzekraczającej o 3,5 t: 40 złotych,
 •  za pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 – 52 złotych
 • za pojazd o masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 75 złotych,
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 200 złotych.

Kiedy właściciel musi zapłacić za usunięcie pojazdu z drogi

Artykuł 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) określa szereg sytuacji, gdy za usunięcie pojazdu z drogi musi zapłacić jego właściciel. Zaliczają się do nich przypadki, gdy:

 • pojazd został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to prawnie niedozwolone, utrudnia ruch lub stanowi innego typu zagrożenie dla bezpieczeństwa;
 • kierowca nie okaże dokumentu potwierdzającego obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu (ubezpieczenie OC) lub dowodu opłacenia składki na to ubezpieczenie, jeżeli pojazd jest ubezpieczony w kraju nienależącym do UE;
 • pojazd przekroczył dozwoloną masę całkowitą, wymiary lub nacisk osi;
 • pojazd jest prowadzony przez osobę nieuprawnioną do tej czynności – nie posiada ona prawa jazdy lub zostało jej wstrzymane – i w aucie nie znajduje się nikt, kto mógłby przejąć kierowanie pojazdem;
 • kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania bądź posiadania pojazdu.
 •  stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkadza drogę lub szkodzi środowisku.
 • pojazd został pozostawiony na parkingu dla niepełnosprawnych mimo nieoznakowania kartą parkingową, która to umożliwia

Wysokość opłat ustalana jest przez radę powiatu

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla takich pojazdów należy do zadań własnych powiatu. Wykonuje je starosta, współpracując z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi lub zlecając ich realizację przedsiębiorcom wykonującym zamówienia publiczne.

Wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych jest uzależniona od uchwały Rady Powiatu. Organ ustala je corocznie, uwzględniając przy tym stawki maksymalne ogłaszane przez ministra finansów.