Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało kolejny projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, a rząd go przyjął. W myśl nowych przepisów proponowanych przez MSW kierowcy dostaną możliwość sprawdzenia przez internet informacji o punktach karnych czy badaniach technicznych pojazdów.

CZYTAJ TAKŻE Auta z okresu Chrztu Polski? Absurdy w rządowym systemie za 600 mln zł>>>

Szczegóły? Jak i kiedy? Ministerstwo chce, by w ramach modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 pojawiły się nowe e-usługi.

Na liście jest dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji. W opinii resortu umożliwi to bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dzięki temu kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych. Przedstawiciele MSW twierdzą, że rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy o liczbie punktów karnych. W przyszłości e-usługi mają pozwolić np. na opłacenia online mandatu.

Kolejna e-usługa to "mój pojazd" - ma ona dać właścicielom dostęp online do danych i informacji o własnym aucie.

Usługa "sprawdź szkołę jazdy" pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy lub instruktora przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych. Zdaniem resortu zwiększy to konkurencję między szkołami i może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług.

MSW chce uruchomić nowe e-usługi w styczniu 2016 roku. Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy. Przypominamy, że w połowie 2014 roku w ramach modernizacji systemu informatycznego CEPiK 2.0 uruchomiono dwie pierwsze e-usługi: "historia pojazdu" i "bezpieczny autobus".