Od stycznia tego roku przestała obowiązywać derogacja, czyli wyłączenie części przepisów mówiących o odliczaniu VAT. Mowa o zapisach dotyczących samochodów osobowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony mających homologację N1.
Reklama
– Z końcem 2013 r. utraciła moc decyzja UE upoważniającą nasz kraj do wprowadzenia ograniczeń w odliczeniach VAT z tytułu zakupu, wynajmu lub leasingu części samochodów ciężarowych oraz paliwa do tych samochodów. Polski rząd wystąpił z kolejnym wnioskiem derogacyjnym w tym zakresie. Jednak przedłużające się w czasie uzgodnienia Ministerstwa Finansów z Komisją Europejską, która przygotowywała propozycje dla Rady Unii Europejskiej, spowodowały, że projektowane przepisy nie weszły w życie z początkiem tego roku – tłumaczy zaistniałą sytuację Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Co się zmieniło

– W związku z powstałą luką czasową część z pojazdów, objętych dotychczas ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego, uzyskała prawo do pełnego odliczenia podatku – podkreśla Andrzej Sugajski. Do takich pojazdów należą m.in. mające homologację samochodu ciężarowego, w których liczba miejsc wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Zyska branża

Zdaniem ekspertów może to napędzić klientów branży leasingowej. Według danych Związku Polskiego Leasingu, w trzech kwartałach 2013 r. firmy wyleasingowały pojazdy o wartości ponad 13,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 13,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2012 r.
Ale nie oznacza to, że rynek zwiększy się dwukrotnie. Może wzrosnąć od kilku do kilkunastu procent. Ale musi zostać spełnionych wiele warunków, by firmy chciały skorzystać z obecnie obowiązującej luki. Po pierwsze muszą chcieć kupić samochód z homologacją N1.

Nowelizacja przepisów

Spełnienie dalszych warunków wynika już z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, nad którą obecnie trwają prace. Projekt przewiduje, że pojazdy samochodowe, będące przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, którym do czasu wejścia w życie ustawy przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, nie będą objęte ograniczonym prawem do odliczenia podatku VAT.
– Podatnicy, którzy zawrą takie umowy w okresie od 1 stycznia br. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, zachowają więc prawa nabyte, czyli będą mogli odliczać 100 proc. podatek VAT od rat leasingowych – zauważa Andrzej Sugajski.
O ile zostaną spełnione określone warunki. Po pierwsze pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostaną wydane korzystającemu z nich do dnia wejścia w życie ustawy. Po drugie umowa zostanie zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia, we właściwym dla niego urzędzie skarbowym, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ewentualne zmiany w umowie po wejściu w życie ustawy nie będą objęte tym prawem.

Rynek po nowelizacji

Reklama
W nowelizowanej obecnie ustawie o podatku od towarów i usług przyjęto założenie, że ograniczenia w odliczeniu mają dotyczyć tylko pojazdów, które będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i dla celów prywatnych.
– Prawem do pełnego odliczenia objęte byłyby także pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub powoduje, że tego typu użycie jest nieistotne – informuje Andrzej Sugajski. W takim przypadku prawo do 100 proc. odliczenia VAT obejmie także wydatki związane z użytkowaniem tych pojazdów.
W odniesieniu do wydatków z tytułu nabycia paliw zastosowano do 30 czerwca 2015 roku okres przejściowy, w którym to będzie obowiązywał zakaz odliczania podatku w odniesieniu do samochodów osobowych i części samochodów ciężarowych o określonej liczbie miejsc i ładowności.