Obecnie obowiązek taki mają jedynie dzieci do 15. roku życia. Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) wprowadza taki wymóg dla pieszych w każdym wieku. Zwolnienie z tego obowiązku mają być jedynie osoby poruszające się po chodniku i w strefie zamieszkania.
Reklama
Choć nowelizacja nie przewiduje wprost sankcji za niestosowanie się do nowego obowiązku, to piesi muszą liczyć się z tym, że grozi im kara przewidziana w kodeksie wykroczeń na zasadach ogólnych (mandat do 3 tys. zł). Intencje twórców nowych przepisów są jednak takie, by tego typu wykroczenia kończyły się pouczeniem.
Długie, trzymiesięczne vacatio legis ma zastać wykorzystane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na informowanie pieszych o nowych wymogach.
Etap legislacyjny
Ustawa została skierowana do Senatu