Minister transportu budownictwa i gospodarki morskiej ogłosił rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2012 r., poz. 1005). Nowe przepisy wprowadzają m.in. możliwość załatwiania formalności związanych z uzyskiwaniem prawa jazdy przez internet, mają też ograniczyć możliwość handlu zaświadczeniami o odbytym kursie.
Reklama
Przyszli kierowcy będą mieli utworzony profil kandydata na kierowcę, w którym zostaną odnotowane wszystkie etapy ubiegania się o dokument (odbycie badań, kursów, dopuszczenie do egzaminu etc). Rozporządzenie wejdzie w życie 19 stycznia 2013 roku.