Odetchnąć z ulgą mogą przede wszystkim te osoby, które planowały zdobyć prawo jazdy w tym roku. Nowe prawo wprowadza bowiem utrudnienia dla młodych kierowców: dwuletni okres próbny dla początkujących, w trakcie trwania którego po dokonaniu trzech wykroczeń drogowych prawo jazdy będzie odbierane. Inną istotną zmianą jest modyfikacja zasad zdawania egzaminu teoretycznego, czyniąc go trudniejszym m.in. przez wprowadzenie nowej formuły testów.
Reklama
Ministerstwo tłumaczy konieczność odłożenia ustawy o rok brakiem odpowiedniego przygotowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego do nowych zasad egzaminacyjnych. Z zarzutami nie zgadza się prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Andrzej Szklarski, który zapewniał, że większość WORD-ów zdążyła się przygotować się do nowych egzaminów.
Oburzenia nie kryją ci, którzy w obawie przed nowymi zasadami egzaminów w pośpiechu zapisywali się na kurs w roku 2011.
– Trudniejszy egzamin był moją główną motywacją do wcześniejszego zdawania. Po co więc pod koniec poprzedniego roku traciłam czas na stanie w kolejkach i załatwienie spraw związanych z kursem, jeżeli chwilę przed wejściem w życie nowych przepisów zmienia się termin ich wprowadzenia – pyta rozżalona kursantka.
Nowelizacja ustawy odsuwa wejście wspomnianych przepisów do 19 stycznia 2013 roku.
Reklama
Podstawa prawna
Ustawa z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 113).