Od 10 lutego 2012 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). Odsuwa ona w czasie zmiany, które miały wejść w życie 11 lutego 2012. Nowe egzaminy na prawo jazdy czy wyższe wymagania dla ośrodków szkolenia kierowców będą obowiązywały dopiero od 19 stycznia 2013 r. Oficjalnym powodem zmian jest to, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie są przygotowane do nowych zasad egzaminowania.
Reklama
Znowelizowane przepisy przewidują nową formułę testów z pytaniami jednokrotnego wyboru. Zgodnie z tymi z zasadami pierwsze 20 pytań ma być takie same dla wszystkich kategorii. Kandydat na kierowcę zobaczy np. krótki filmik czy symulację z sytuacją, jaka może wystąpić na drodze. Następnie będzie miał 10 sekund na to, aby zaznaczyć jedną z dwóch możliwości – tak lub nie.
Kolejne 12 pytań będzie już dla każdej kategorii prawa jazdy inne. W tym przypadku będzie trzeba zaznaczyć tylko jedną z trzech możliwych odpowiedzi, ale maksymalnie w czasie 30 sekund.
Od 11 lutego miały też zwiększyć się wymagania dla ośrodków szkolenia kierowców. Takie firmy obowiązkowo miały dysponować odpowiednimi salami do zająć teoretycznych, a także posiadać plac manewrowy oraz pomoce dydaktyczne. Zgodnie z ustawą jakość szkoleń ma być kontrolowana przez starostę. Starosta minimum raz w roku skontroluje taką szkołę, co ma wpłynąć na lepszą jakość szkolenia przyszłych kierowców. W dodatku ośrodki szkolenia kierowców będą oceniane także na podstawie wyników egzaminów, jakie osiągną kursanci każdej ze szkół.
Pierwotnie dopiero 1 stycznia 2013 roku miał pojawić się dwuletni okres próbny dla młodych kierowców. Z tym że nowelizacja i tę zmianę przesunęła na 19 stycznia 2013 r. W czasie takiej próby początkujący kierowca za dwa popełnione wykroczenia trafi na kurs reedukacyjny, badania psychologiczne, a okres próbny zostanie wydłużony o kolejne dwa lata. Po trzecim wykroczeniu w okresie próby będą odbierane uprawnienia do kierowania samochodem.
Reklama
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 5 ustawy z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 113).