Inspektor za pokwitowaniem zatrzyma jego dokumenty dotyczące przewozu, objęte kontrolą. Natomiast samochód może usunąć lub skierować na najbliższy parking strzeżony. Za koszty poniesione w związku z usunięciem płaci przewoźnik. Kontroler może skierować pojazd na parking m.in. gdy nie zostały usunięte nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, albo dalsza jazda nie jest możliwa z powodu zakazu lub ograniczenia ruchu.

Gdy przewoźnik zapłaci kaucję, albo zostanie usunięta inna przyczyna uzasadniająca umieszczenie pojazdu na parkingu – samochód zostanie zwrócony. Kaucję można uiścić w gotówce za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania albo przelewem. Koszty przelewu ponosi osoba dokonująca wpłaty. Gdy kaucję pobierają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego – można ją przekazać w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej. Wtedy koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazaniem środków na rachunek bankowy ponosi osoba przekazująca pieniądze.

Zdarza się, że naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez kierowcę lub przewoźnika stwierdza kontrola graniczna, gdy pojazd chce wjechać do kraju. Kontrola graniczna uniemożliwi mu ten wjazd, aż do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podstawa prawna

Art. 94 i 96 ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 244, poz. 1454).