Polska miała na to czas do kwietnia 2009 roku. Dyrektywa ma na celu wzrost konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego i uproszczenie procedur homologacji. W miejsce osobnych homologacji w 27 krajach UE, wprowadza wspólnotową homologację, opartą na zasadzie pełnej harmonizacji i wzajemnego uznawania (znak EC).

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że ustawa, która miała wdrożyć przepisy dyrektywy, nie zdążyła trafić do Sejmu przed końcem jego kadencji m.in. z uwagi na skomplikowaną materię przepisów.