Minister środowiska, Maciej Grabowski zapewnia, że niebawem ustawą zajmie się rząd. Szef resortu tłumaczy, że premier Ewa Kopacz chciała zapoznać się z regulacjami w tej sprawie i dopiero później podjąć decyzję.

Reklama

Zdaniem ministra Grabowskiego jest uzasadnienie zarówno dla braku opłaty recyklingowej, wraz z konsekwencjami, jak i dla pojawienia się tej opłaty. Szef resortu środowiska zdaje sobie sprawę, że Komisja Europejska naciska na szybkie przyjęcie regulacji w sprawie zagospodarowania odpadów po starych samochodach i jest zaniepokojony. Odłożenie decyzji w tej sprawie, w ocenie ministra Grabowskiego, wynika jednak z chęci namysłu nad odpowiednimi rozwiązaniami.

Ostatni raz ustawa o recyklingu pojazdów znajdowała się w porządku obrad Rady Ministrów 28 października, ale rząd nie zajął się tym zagadnieniem. Organizacje reprezentujące właścicieli stacji demontażu pojazdów apelowali do premier Ewy Kopacz o odrzucenie ustawy proponowanej wówczas przez Ministerstwo Środowiska.

Do tej pory właściciele stacji demontażu pojazdów za każdą przetworzoną tonę złomu otrzymywali dopłatę w wysokości 500 złotych. Z danych stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów wynika, że w Polsce funkcjonuje około 900 stacji demontażu pojazdów.