"Teraz każdy użytkownik takich urządzeń po zainstalowaniu aplikacji zostanie ostrzeżony o zagrożeniu burzami, gradobiciem i innymi zjawiskami stwarzającymi zagrożenie na terenie województwa" - powiedział zastępca dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Kaak.

Reklama

eLubuskie to bezpłatna aplikacja urzędu wojewódzkiego. Za pomocą interaktywnych rozwiązań prezentuje zagrożenia przeciwpowodziowe oraz informacje meteorologiczne. Dzięki niej można także sprawdzić informacje drogowe z regionu. Wszystkie informacje są aktualizowane na bieżąco. Dla ułatwienia przewidziano opcję zapisu domyślnej lokalizacji.

Aplikacja eLubuskie jest dostępna dla systemów Android, iOS oraz WindowsPhone. Można ją pobrać m.in. z oficjalnej strony urzędu: www.lubuskie.uw.gov.pl