W piątek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DSS. "Walne zgromadzenie uchwaliło emisję akcji na 38 mln zł" - powiedziała dziennikarzom Then.

Reklama

We wtorek Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Dolnośląskie Surowce Skalne. Wcześniej DSS złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jak podała wówczas spółka, bezpośrednie przyczyny powstania stanu niewypłacalności wynikają z zaangażowania grupy DSS w realizację projektów drogowych, a w szczególności budowy A2.

DSS w konsorcjum z Bogl a Krysl przejęło budowę odcinka C autostrady A2 Stryków Konotopa w połowie ub.r. - po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z chińskim konsorcjum Covec. Nowi wykonawcy zobowiązali się ukończyć autostradę do października 2012 r. z tym, że miała ona być przejezdna jeszcze przed Euro 2012.

Spółka DSS miała problemy z płatnościami wobec swoich kontrahentów - kilka firm zapowiadało, że złoży wniosek o upadłość firmy. Tymczasem jeszcze pod koniec lutego minister transportu Sławomir Nowak zapowiadał, że nie ma ryzyka upadłości DSS i że płynność tej firmy jest sprawdzana na bieżąco.

W połowie marca 2012 r. zakres prac przeorganizowano. Bogl a Krysl został generalnym wykonawcą odcinka C i liderem konsorcjum. Choć formalnie DSS pozostaje w konsorcjum, to zakres wykonywanych przez tę spółkę prac został zredukowany. Budową zajmuje się wyłącznie lider konsorcjum i jego podwykonawcy, DSS był jedynie dostawcą kruszyw.

Reklama