Policja w piątek 28 października rusza na polskich drogach z akcją pod kryptonimem "Wszystkich Świętych”, czy jako kto woli ZNICZ. Od dziś do środy 2 listopada kierowcy powinni mieć się szczególnie na baczności, ponieważ to pierwsza sześciodniowa mobilizacja sił drogówki po wprowadzeniu nowego taryfikatora punktów karnych oraz podwójnie liczonych mandatów za wykroczenia popełnione w warunkach recydywy.

Reklama

Jak usłyszeliśmy w KGP od dziś nieoznakowanych aut z wideorejestratorami i radiowozów oznakowanych można spodziewać się na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy. Mundurowi będą wyjątkowo surowi dla kierowców popełniających najcięższe wykroczenia. Do akcji masowo wkroczą też drony, które z powietrza udokumentują każdy występek, a patrol ustawiony niedaleko operatora "latającego policjanta" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

Policja masowo użyje dronów i nieoznakowanych radiowozów, uwaga na pieszych przy cmentarzach

– Do zadań funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę będzie należało między innymi zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą kierować ruchem. Na drogi wyjedzie więcej patroli, co też przełoży się na częstsze kontrole – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Reklama
Reklama

W szczególności policjanci będą reagować na wykroczenia, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych: przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez wymaganego oświetlenia oraz z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Ponadto mają eliminować z ruchu pijanych kierowców.

Policyjny dron w akcji / Policja / fot. Policja w Turku
Kontrola trzeźwości kierowców / Policja / fot. Podlaska Policja

Przedstawiciel KGP podkreślił, że w okolicach cmentarzy będą tłumy pieszych (w tym dużo osób starszych), a zmienna jesienna pogoda kiepsko działa na warunki podróżowania. Wcześnie zapadając zmrok i opady atmosferyczne pogarszają widoczność.

– Pieszych uczulamy natomiast, aby podczas korzystania z drogi mieli na uwadze własne bezpieczeństwo. Noszenie odblasków w sposób widoczny dla kierowców – kamizelki, opaski czy breloczka podniesie znacząco bezpieczeństwo. Aby usprawnić dojazdy do cmentarzy przy wielu z nich wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu. Warto zapoznać się ze zmianami jeszcze przed wyruszeniem w podróż – poradził przedstawiciel KGP.

To pierwsza akcja ZNICZ z nowym taryfikatorem punktów karnych

Wymieniona przez naszego rozmówcę lista wykroczeń może oznaczać dla kierowcy nawet utratę prawa jazdy. Szczególnie, że punkty karne i mandaty policja wyliczy według nowych zasad. Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12 punktów. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawko znika. Do tego za najcięższe występki popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

Policja kontroluje kierowcę / Policja / KWP GORZOW

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Przypominamy, że od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
Policja kontroluje prędkość / Policja / KWP GORZOW

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Zobacz 13 wykroczeń z mandatem w recydywie

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Także za wykroczenia wobec pieszych. Oto kary finansowe za najgroźniejsze przewinienia:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).
Policjant wypisuje mandat / Policja / KWP GORZOW

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl

Po 12 punktów karnych za każde z 5 wykroczeń drogowych

Do szybkiej utraty prawa jazdy mogą doprowadzić nie tylko najwyżej punktowane wykroczenia. Wystarczy wpaść dwa razy za pięć poniższych przewinień:

 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem;
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 7 osób lub więcej.

Zielona strzałka i tamowanie ruchu, czyli inne wysoko punktowane wykroczenia

Podczas wyjazdów warto pamiętać, że aż 8 punktów karnych grozi za kolizję poza drogą publiczną. Również 8 punktów przysługuje za naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Z kolei jazda bez odpowiedniej kategorii prawa jazdy to 10 punktów karnych.

Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką kosztuje 6 punktów karnych.

Policja działa na kierowców uspokajająco

Zdaniem Mikołaja Krupińskiego z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) zwiększona liczba policjantów podczas akcji sprawia, że kierowcy oraz pozostali uczestnicy ruchu starają się przestrzegać zasad kodeksu drogowego.

– Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki, to szczególny okres w roku, także pod względem statystyk związanych z bezpieczeństwem na drogach. Dodatkowe patrole na pewno podnoszą poczucie bezpieczeństwa obywateli – stwierdził Krupiński. – Ale nawet zwiększona liczba służb mundurowych na ulicach nie zwalnia nas z zachowania ostrożności i myślenia. Zwłaszcza, że dobra pogoda sprzyja rozwijaniu większych prędkości przez kierujących pojazdami. W Polsce niezmiennie najczęstszą przyczyną wypadków jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Dlatego wraz z policją apelujemy o rozsądne i ostrożne uczestnictwo w ruchu drogowym – stwierdził przedstawiciel ITS i wskazał, że kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu, a rowerzyści i piesi nosić elementy odblaskowe po zmroku poza terenem zabudowanym.

– Stan techniczny pojazdu również wpływa na bezpieczeństwo. Zwłaszcza o tej porze roku dużo zależy od stanu oświetlenia naszego samochodu i rozważnej jazdy – zauważył Krupiński.

Policjant kontroluje stan opon / Policja

Zobacz, gdzie i kiedy będzie najwięcej patroli policji

W zeszłoroczne święto polskie drogi były patrolowane przez około 5 tys. funkcjonariuszy. Najwięcej zgłoszeń patroli policji odnotowaliśmy 1 listopada (15 755), w większości na drogach krajowych oraz innych, takich jak gminne, powiatowe, wojewódzkie, zjazdowe i dojazdowe -– powiedział dziennik.pl Patryk Treumann, Yanosik.pl. – Jednakże już od 29 października liczba zgłoszeń patroli przez użytkowników naszej aplikacji wzrastała, co jest związane z rozpoczęciem wyjazdów na Wszystkich Świętych, a tym samym ze wzmożonym ruchem na drogach, co także potwierdzają nasze dane względem liczby przejechanych kilometrów w czasie całego długiego weekendu – wyjaśnił.

Zgłoszenia użytkowników aplikacji Yanosik dotyczące kontroli policji / Yanosik