Rzecznik Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk przekonuje, że przez ochronę immunitetową prokuratorzy nawet gdyby chcieli, nie mogą uregulować płatności. – Jeśli przełożeni prokuratora zostaną poinformowani o przekroczeniu prędkości, to przełożony dyscyplinarny prokuratora przeprowadzi postępowanie służbowe, które może się zakończyć upomnieniem – mówi Mateusz Martyniuk.

Zapytaliśmy też o stanowisko Krajową Radę Sądownictwa, przy której działa rzecznik dyscyplinarny sędziów. – Powiadomienia z GITD o przekroczeniu prędkości przez sędziów nie są przesyłane do KRS, lecz ewentualnie do prezesów sądów. Rada nie ma wiedzy o czynnościach podejmowanych przez prezesów sądów lub zastępców rzecznika dyscyplinarnego w takich wypadkach – mówi "DGP" Ewa Bieńkowska z biura rady.