Przykładowo danina od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej maksymalnie wyniesie 22,82 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a gruntów – 0,88 zł od 1 mkw. powierzchni. Z kolei podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton nie będzie mógł przekroczyć 1623 zł.

Wszystkie wartości kwotowe na przyszły rok podane są w obwieszczeniu ministra finansów z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim w poz. 587. Stawki podatku od nieruchomości i środków transportu określa rada gminy w drodze uchwały. Jednak nie mogą one być wyższe niż określone przez szefa resortu finansów.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, tj. do 15 lutego i do 15 września każdego roku, a od nieruchomości w przypadku osób prawnych do 15. dnia każdego miesiąca poza styczniem, kiedy można go uiścić do końca miesiąca.

Obwieszczenie ministra dotyczy nie tylko podatków, ale również opłat. W związku z tym w przyszłym roku rady gmin będą też mogły podwyższyć wysokość opłaty targowej. Muszą jednak pamiętać, że górna jej stawka nie może przekroczyć dziennie 757,79 zł. Jest to kwota o 29,15 zł wyższa niż obecnie (tj. 728,64 zł). Z kolei stawka opłaty w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajobrazowych oraz warunkach umożliwiających pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych nie przekroczy 2,17 zł dziennie (obecnie 2,08 zł). Jeżeli miejscowość ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej, będzie można pobrać maksymalnie 3,08 zł dziennie (obecnie 2,96 zł), natomiast w uzdrowiskach 4,26 zł (obecnie 4,09 zł).

Nie mają się też z czego cieszyć właściciele psów – muszą się liczyć z pięciozłotową podwyżką. Minister finansów określił maksymalną opłatę z tytułu posiadania psa na 119,93 zł.