Tematem rozmów był przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt ustawy deregulującej dostęp do kilkudziesięciu zawodów. Podczas spotkania osiągnięto kompromis w sprawie szkoleń i egzaminów, a także wydawania licencji. Rady gmin będą mogły w uchwałach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, określić częstotliwość egzaminów, nie rzadszą jednak niż raz w roku, a także program szkolenia, zakres wiedzy wymagany na egzaminie oraz opłaty.

Reklama

Jeżeli gminy nie podejmą uchwały o egzaminie, licencje taksówkarską otrzyma każdy, kto nie był karany za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, a także przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Musi również posiadać prawo jazdy, odpowiedni samochód i przejść badania lekarskie.