Chodzi o dokument sporządzany przez funkcjonariuszy po wypadku, w którym ginie kierowca lub pasażerowie. Tak szczegółowe dane zostaną zebrane tylko na trasach, które znajdą się w transeuropejskiej sieci drogowej (drogach istotnych dla ruchu w UE). Zmiany takie wprowadzi nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 472), która wejdzie w życie 31 maja.
Reklama
Policja obecnie sporządza raport z wypadków śmiertelnych na wszystkich drogach. Jednak jeżeli do zdarzenia dojdzie na drodze transeuropejskiej, funcjonariusze zbiorą dużo więcej informacji.
– Będziemy musieli odnotować godzinę przyjęcia wezwania i czas dojazdu służb ratunkowych. Nowością jest też informowanie o tym, ile pasów ruchu miała droga – wylicza Leszek Jankowski z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.
Policjanci, którzy zostaną wezwani do wypadku z ofiarami śmiertelnymi, będą musieli w swoim raporcie odnotować dane dotyczące pojazdów uczestniczących w wypadku. Podadzą ich rodzaj, wiek, datę ostatniego badania technicznego.
Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach transeuropejskiej sieci. Dlatego będą na nich przeprowadzane audyty bezpieczeństwa. Taki wymóg będzie trzeba spełnić przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Kolejny audyt odbędzie się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następny przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Audytorzy pojawią się na nich także w trakcie użytkowania tych dróg.
Reklama
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 31 maja