Samochód służbowy stanowi środek trwały, gdy jest kompletny, zdatny do użytku i przeznaczony na potrzeby jednostki.

Reklama

Zakup i wymiana opon nie powoduje zwiększenia jego wartości. Nie jest bowiem ulepszeniem. Taka czynność, zgodnie z ustawą o rachunkowości, stanowi przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rekonstrukcję. Działania te powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ująć wymianę opon w samochodzie służbowym