Badanie moczu nie będzie już przeprowadzane po to, by stwierdzić w organizmie obecność alkoholu. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Reklama

Zgodnie z propozycjami osoby nietrzeźwe, podejrzane o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia nadal będą dmuchać w alkomat, by policja mogła stwierdzić, jaka jest zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pozostanie też badanie krwi.

Odejście od badania moczu w przypadku działań policji niewiele zmieni. Wobec osób podejrzanych np. o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości czy dokonanie innego przestępstwa po wypiciu napojów wyskokowych i tak zazwyczaj była badana zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W niektórych sytuacjach takiej osobie pobierano krew.

-Tylko w wyjątkowych sytuacjach było przeprowadzane badania moczu. Tak było na przykład wtedy, gdy religia danej osoby zabraniała pobrania krwi - mówi Mariusz Wasiak z Komendy Głównej Policji.

Zaznacza on, że prawnie określone stany nietrzeźwości czy po spożyciu alkoholu dotyczą stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. Natomiast nie ma żadnego prawnego odniesienia do stężenia alkoholu w moczu. Mariusz Wasiak przyznaje, że badanie moczu służyło jedynie potwierdzeniu, czy alkohol jest w ogóle w organizmie.

Projekt nowego rozporządzenia wskazuje jednak, że zanim zostanie przeprowadzone badanie krwi, należy zbadać zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto zamiast jednej próbki krwi o objętości pięciu centymetrów sześciennych, po zmianach będzie trzeba pobrać dwie. Próbki do badań trzeba będzie przechowywać w temperaturze od trzech do sześciu stopni Celsjusza. Obecnie przepisy wskazują, że przechowuje się je w temperaturze jak najniższej, ale nie może spaść ona poniżej zera.

DGP przypomina

Stan po spożyciu alkoholu

Jest wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila, albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg/litr do 0,25 mg/litr.

Stan nietrzeźwości

Jest wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila, albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg/litr.

Etap legislacyjny

Projekt